Napíšte nám

Meno a Priezvisko

E-mail

Telefón

Detaily

Stojíme na pevných základoch

GALÉRIA MUZIKA - SENEC

Lokalita Námestie 1. mája, Senec
Výška investície 3 mil. eur
Zhotovieľ Pozemné stavby SC, s.r.o.

Projekt navrhuje asanáciu mestskej polikliniky, vytvorenie 211 parkovacích miest a novú polyfunkčnú budovu - obchodný dom.

Mesto Senec týmto projektom získa skvalitnenie priestoru centrálnej mestkej zóny a finančné benefity vo forme úspor v investičnej činnosti v predpokladanej výške odhadovanej na 3 mil eur, ktoré budú ušetrené pri potrebnej kompletnej rekonštrukcii starej polikliniky, výstavbe mestkého parkovacieho domu a pri rekonštrukcii parkových plôch a komunikácií.

   

Navrhujeme asanáciu mestkej polikliniky, s cieľom uvoľnenia dostatočne veľkého záberu pre vytvorenie veľkorysého parkovacieho domu, ktorý bude dimenzovaný s rezervou 211 parkovacích miest, vyhradených pre návštevníkov a obyvateľov centra mesta. Pred asanáciou, nezávisle od existujúcej budovy polikliniky bude v prvej etape vybudovaná v južnej časti riešeného územia nová polyfunkčná budova, ktorej bezbariérový parter bude vyčlenený pre novú mestkú polikliniku. V druhej etape bude po asanácii vybudovaný obchodný dom orientovaný do Námestia 1. mája

  

Parkovanie a garážovanie automobilov je riešené v dvoch podzemných podlažiach pod celým riešeným územím. Garáž o kapacite 556 parkovacích miest bude slúžit aj ako verejný parkovací dom podľa určeného poriadku prevádzkovateľa, nakoľko je tu vyhradených 148 miest pre verejnosť /+parkovisko obchodného domu/. Na teréne navrhujeme vytvoriť ďalších 63 parkovacích stojísk pre verejnosť.